356-0807891

החלפת שטחים בין מגורים ודרך עוספיא

מטרת התוכנית


החלפת שטחים בין דרך ומגורים ב', והסדרת חלוקת מגרשים בעספיה.

עיקרי הוראותיה


החלפת שטחים בין מורים ב' ודרך לפי סעיף 62א(א)סעיף קטן 1.
קביעת גודל מגרשים לפי סעיף בחוק 62א(א) סעיף קטן 7.
שינוי בהוראות בינוי לפי סעיף בחוק 62א(א) סעיף קטן 5.

דברי הסבר


מדובר בתכנית בישוב עוספיא המציעה חלוקה חלקה למגרשים ובנוסף מציעה הצרחת שטחים, בכך שהיא מזיזה את הצומת עד לגבול החלקה מצפון ועל ידי כך ניתן למצל את החלקה בצורה המיטבית.
התכנית הזו גם נותנת פתרון תחבורתי .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 24 יח"ד +24 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 4,146.76 מ"ר +4,025.72 מ"ר +121.04 מ"ר

מקום התוכנית


דרום עוספיא בשכונת עמק הזיתים

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות טאבו 3 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות טאבו 4 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/10/2020 תאריך פרסום: 12/10/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9140. עמוד: 286. שנה עברית: התשפא . 21 14 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/10/2020 21 14
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 24/09/2020 21 14
פרסום להפקדה ברשומות 16/04/2020 תאריך פרסום: 16/04/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8811. עמוד: 5485. שנה עברית: התשף . 18 14 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/04/2020 18 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/01/2020 8 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0096750 עוספיא עמק הזיתים שינוי צפייה
תוכנית 356-0207779 שינוי הוראות ומגבלות בניה בתחום עוספיא שינוי צפייה
תוכנית עד/ במ/ 142 שכ' דהרת אל נמלה, עוספיה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5339 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 24/09/2020
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/10/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/04/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/04/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 11/10/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 11/10/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/04/2020 הורדה