251-0394981

כפר כמא - שינוי לגב"ם 121

מטרת התוכנית


תכנון מחדש לשכונה הדרומית ע"י איחוד וחלוקה מחדש, תוך שינוי והרחבת מערך הדרכים , שינוי מיקום שטחים ציבוריים ,שינוי הוראות בניה ופיתוח , תוספת גובה של 2.5 מ' לחדר מדרגות והגדלת אחוזי בניה כוללים.

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים בחלק מתחום התכנית .
2. הרחבת דרכים מאושרות , שינוי מיקום והגדלת שטחים ציבוריים המאושרים בתכנית ג/21324 .
3. שינוי קווי הבניין וגודל מגרש מזערי הקבועים בתכנית ג/21324.
4.הגדלת מספר יח"ד הקבוע בתכנית מ 208 יח"ד ל 261 יח"ד .
5. הגדלת השטח הכולל המותר לבניה .
6. הגדלת גובה בניין ומספר קומות .
7. שינוי תכסית .
8. שינוי הוראות בניה ופיתוח.

דברי הסבר


תכנית זו באה להסדיר את ייעודי הקרקע המאושרים בתכנית ג/במ/121 ( שאומצה ע"י תכנית המתאר החדשה מס, ג/21324 המאושרת ) וזאת ע"י איחוד וחלוקה ללא הסכמה , כולל טבלאות איזון והקצאה, וזאת לאור הקושי במימוש תכנית ג/במ/121 המאושרת , עקב ריבוי הבעלים על הקרקע וצורת המגרשים וריבוי שטחים ציבוריים ללא אפשרות ניצול ופיתוח. תכנית זו יזומה ומוגשת ע"י המועצה המקומית כפר כמא בתיאום עם הוועדה המרחבית " גליל מזרחי " . התכנית משנה את שלד הדרכים ע"מ לאפשר חלוקה למגרשים ריגולריים , משפרת את מיקום וצורת השטחים הציבוריים , וכן את השטחים הפרטיים הפתוחים במטרה לאפשר את ניצולם בצורה המיטבית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 31,332.5 מ"ר +30,325.7 מ"ר +1,006.8 מ"ר לפי 100% שטח עיקרי משטח מבנים ומוסדות ציבור = 30,730 מ"ר + 50% משטח מעורב מסחר ומבנים ומוסדות ציבור ( הערכת מימוש ) 1,104 מ"ר סה"כ 31,834 מ"ר.
מגורים (יח"ד) 261 יח"ד +208 יח"ד +53 יח"ד 261 , הוא מספר היח"ד האפשרי לפי גודל תאי השטח המוצעים בתכנית . מספר היח"ד לפי צפיפות של 3 יח"ד לדונם הינו 310 יח"ד. ( נומינלי) מס' היח"ד לפי אחוז מימוש המוערך בתכנית המתאר ג/21324 ( 33.3% ) יהיה : 312*33.3% = 102 יח"ד.
מגורים (מ"ר) 54,190 מ"ר +58,015 מ"ר -3,825 מ"ר לפי 52% שטח עיקרי במצב מאושר ומצב מוצע.
מסחר (מ"ר) 1,104 מ"ר +802.95 מ"ר +301.05 מ"ר לפי 60% שטח עיקרי מתכנית ג/21324 במצב מאושר , ו50% מהזכויות ביעוד מעורב מסחר ומוסדות ומבני ציבור . ( הערכת מימוש ).
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


המקום נמצא בצד הדרומי של הכפר , דרמית לכביש 767

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תשתיות נספח ביוב הורדה
בינוי בינוי - גליון מס' 2 הורדה
בינוי בינוי -גליון מס' 1 הורדה
תנועה תנועה - גליון 2 מתוך 2 הורדה
תנועה תנועה , גליון 1 מתוך 2 הורדה
חלוקה לתאי שטח תשריט חלוקה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת הקצאה ואיזון הורדה
טבלאות איזון והקצאה תעודת הערכה - נספח מילולי לטבלת הקצאה ואיזון הורדה
תנועה גליון חתכים הורדה
תנועה גליון חתכים הורדה
תנועה גליון חתכים הורדה
תנועה גליון חתכים הורדה
תנועה גליון חתכים הורדה
תשתיות נספח מים הורדה
תשתיות נספח תשתיות - תיאור מילולי . הורדה
בינוי בינוי למגרשים טיפוסיים + פרטים הורדה
בינוי גליון חתכים הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הוועדה והיועמ"ש הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הוועדה הורדה
התנגדויות התנגדויות הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תשריט תיעוד גבולות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/11/2019 תאריך פרסום: 17/11/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8526. עמוד: 1403. שנה עברית: התשף . 51 43 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 17/11/2019 51 43
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/11/2019 51 43
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/12/2018 51 43
פרסום להפקדה ברשומות 05/11/2018 תאריך פרסום: 05/11/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7979. עמוד: 2436. שנה עברית: התשעט . 36 33 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/10/2018 36 33
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/07/2017 9 14

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21324 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12890 כפר קמא דרום לשטח למבני ציבור, המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' ג/ במ / 121 שינוי צפייה
תוכנית ג/ במ/ 121 שכונת חילים משוחררים -כפר קמא החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 27/12/2018
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/11/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/10/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 25/10/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/11/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 25/10/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/11/2019 הורדה