251-0956920

כפר כמא - עידכון מתחם 2 כולל חלקה 10 בשלמות

מטרת התוכנית


תכנון מחדש ע"י איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים

עיקרי הוראותיה


1- איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
2- שינוי קווי בניין.

דברי הסבר


לאחרונה אושרה תכנית מפורטת 251-0618140 למתחם 2 על חלקי חלקות ולכן נרשמה בעלות משותפת לכל המגרשים במצב יוצא, לאור המצב הזה ולאחר שהתברר שעל חלקה 10 קיים פסק בית משפט לפירוק השיתוף בחלקה 10, הוחלט ע"י יזם התכנית לכלול כל חלקה 10 בשלמות ולאמץ החלוקה שאושרה בבית המשפט ולהתאימה לתב"ע החדשה ולחלק מחדש המגרשים של בעלי חלקה 10 ו- 100 בבעלות בודדת לכל מגרש.
שאר המגרשים ישארו בבעלות משותפת ללא שינוי.
תכנית זו תחליף תכנית מתחם 2, אין שינוי במערכת הכבישים או בתכניות התשתיות שבתחום התכנית.

מקום התוכנית


כפר כמא ליד דרך מס' 767 בכניסה לדרך ספסף

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה מלל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה הורדה
חלוקה לתאי שטח הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_א_סמכות_מקומית.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/02/2023 27 12
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 24/10/2022 27 12
פרסום להפקדה ברשומות 23/06/2022 תאריך פרסום: 23/06/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10614. עמוד: 9422. שנה עברית: התשפב . 24 12 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/06/2022 24 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/07/2021 14 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0581199 כפר כמא- שינויים נקודתיים כפיפות צפייה
תוכנית 251-0618140 כפר כמא מתחם 2 החלפה צפייה
תוכנית ג/ 21324 תכנית מתאר - כפר כמא החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022065 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 24/10/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/02/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/06/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 20/06/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 01/02/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 01/02/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 20/06/2022 הורדה