261-0470765

שינוי קווי בניין והגדלת גובה מבנה בשטח מבני ציבור- כאוכב

מטרת התוכנית


שינוי קוו בניין בהתאם למסומן בתשריט
הגדלת גובה מבנה עבור צריח.

עיקרי הוראותיה


שינוי קוו בניין בהתאם למסומן בתשריט
הגדת גובה צריח המסגד

דברי הסבר


שינוי קווי בניין והגדלת גובה מבנה עבור צריח בשטח מבני ציבור- כאוכב

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 3,005 מ"ר +3,005 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מערב הכפר כאוכב אבו אלהיגא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת מועצה מקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/04/2019 10 8
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/04/2019 10 8
פרסום לאישור ברשומות 15/04/2019 תאריך פרסום: 15/04/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8203. עמוד: 9998. שנה עברית: התשעט . 10 8 צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/12/2018 10 8
פרסום להפקדה ברשומות 27/05/2018 תאריך פרסום: 27/05/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7813. עמוד: 8076. שנה עברית: התשעח . 9 8 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/05/2018 9 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/05/2018 9 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11158 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 27/12/2018
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/04/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 24/05/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 15/04/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 24/05/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 15/04/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 24/05/2018 הורדה