219-0585224

ג/24197 שמורת טבע נחל סער

מטרת התוכנית


לייעד את השטח לשמורת טבע "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרי הנצחה ואתרי לאום, התשנ"ח- 1998", במטרה לשמור על החי הצומח והדומם במצבם הטבעי, ועל ערכי הטבע הנוף והמורשת בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


1. לשנות יעוד השטח לשמורת טבע.
2. להסדיר את ביקור המטיילים בשמורת טבע נחל סער, תוך פיתוח חניון יום ושביל הליכה רגלי בלבד לקליטת קהל נאותה.
3. להגדיר את התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.

דברי הסבר


נחל סער הוא הגבול הטבעי שבין הגולן לחרמון.
ראשיתו של נחל סער בעין סער, באזור הצפון מזרחי של בקעת יעפורי, בצפון רמת הגולן. מימיו של עין סער תפוסים ואינם זורמים לנחל.
הנחל ממשיך לכיוון דרום-מערב, ומצפון לכפר מסעדה מתחתר לקניון עמוק היורד לצפון עמק החולה. קניון זה התפתח לאורך קו התפר הגאולוגי, שבין סלעי הבזלת של רמת הגולן לבין סלעי הגיר של החרמון שמצפון לנחל סער. קטע זה מאופיין בחורש ים תיכוני ובו עצי אלון מצוי, אלון תולע, עוזרר קוצני, עוזרר אדום, אלה א"י, לבנה רפואי, אחירותם החורש והעץ הנדיר עוזרר חד גלעיני.
בגדה הדרומית של הנחל חלקת יער נטוע של אורנים.
מדרום-מערב לכפר מסעדה נמצא מפל רסיסים שגובהו כ - 20 מ', הזורם רק בחורף. במורד המפל מתרחב הנחל, ולאורכו טחנות קמח אחדות. מורד מפל רסיסים מאופיין בעצי פיקוס התאנה, ערבה מחודדת ועוד. בהמשך הנחל סדרה של שלושה מפלים, העליון והתחתון בגובה של כ - 8 מ', האמצעי בגובה של כ - 20 מ' - זהו מפל סער, שבעונת החורף ממלאים מימיו בריכה טבעית למרגלותיו עם צומח אופייני לבתי גידול לחים, כמו הרדוף הנחלים, עבקנה שכיח, אגמון ימי ועוד.
מורד הנחל מצטרף לנחל חרמון, ולכן לנחל סער חשיבות גבוהה לחיזוק ההגנה הסטטורית של השטח בייעוד שמורת טבע, כחלק מיצירת רצף טבעי בין שמורת יער אודם, נחל חרמון וצפון עמק החולה.
התכנית מציעה פיתוח צנוע של הדגשת כניסה באמצעות הסדרת קיר אבן שגובהו לא יעלה על 1.5 מ', חניון יום בתחילת המסלול בסמוך לכביש הגישה לעין קיניא ושביל טיול רגלי לאורך הנחל. מבואת הכניסה המערבית לשמורה מאושרת בתכנית גובלת "מיצפים ומצפורים", והחניון כבר בוצע ע"י המועצה האזורית גולן בתיאום עם רט"ג.

מעמד סטטוטורי
תמ"מ 3/2 - שמורת טבע על רוב שטח התכנית
תמ"א 1/35 - שמורת טבע על רוב שטח התכנית, בתחום מרקם שמור ארצי
תמ"א 34/ב/3 - עורק ראשי
תמ"א 34/ב/5 - קן מים קיים/מאושר
תמ"א 34/ב/6 - כפיפות

מקום התוכנית


בצפון רמת הגולן, על ציר הנחל ומורדותיו, ממערב לישוב מסעדה ועד לכביש האזורי העולה מהבניאס לנוה אטי"ב (מס.989)

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חוד רשות המים תחום כנרת - דורון מרקל הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור מסירת התכנית לרשות המים - אביחי נחשון הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור מסירה לרשות המים - רינת אפשטיין הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חו"ד מהנדס רשות ניקוז כנרת - אושרי ילוז הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה בקשה לקבלת לחו"ד קק"ל הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה החלטת ועדה מקומית גולן הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חו"ד רשות העתיקות הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה התייחסות רשות המים - דורון מרקל - לעמדת רט"ג הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה התייחסות רשות המים - דורון מרקל - לעמדת רט"ג הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תשובת רט"ג לדורון מרקל רשות המים תחום כנרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/08/2018 17 13
קבלת תכנית 08/04/2018 4 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22/ 4 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 6 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה