251-0384636

שינוי תוואי דרך מאושרת ושינוי קרקע מייעוד ספורט לחניה ציבורית

מטרת התוכנית


שינוי תוואי דרך מאושרת
שינוי ייעוד קרקע ספורט לחניה ציבורית להבטחת מקומות חניה לבית ספר סמוך

עיקרי הוראותיה


שינוי תוואי דרך מאושרת לפי מצב קיים בשטח
שיפור המצב התחבורתי בגבולות התכנית
שינוי ייעוד קרקע מייעוד ספורט לייעוד חניה ציבורית להבטחת מקומות חניה לבית ספר סמוך
שינוי ייעוד קרקע מגורים לדרך משולבת
שינוי ייעוד קרקע דרך ודרך להולכי רגל למגורים

דברי הסבר


תכנית זו נערכה בשביל להסדיר תוואי דרך קיימת ומאושרת לפי המצב הקיים בשטח מזה עשרות שנים
ושינוי ייעוד קרקע ספורט לייעוד חניה ציבורית להבטחת מקומות חניה לבית ספר סמוך וגובל לתכנית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר +2,719 מ"ר -2,719 מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 855 מ"ר +105 מ"ר +750 מ"ר

מקום התוכנית


מקום התכנית בקרבת בית ספר יסודי אלטור בחלקו הצפון מערבי של הכפר דבוריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 13/12/2017 8 7
החלטה בדיון בהפקדה 12/06/2017 6 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/11/2016 6 6
קבלת תכנית 18/05/2016 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5248 כפר דבוריא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7883 קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7884 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 7884/ 349 איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, דבוריה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה