251-0908723

שינוי קווי בניין ותכסית קרקע במגרשים ביעוד מבני ציבור שכונת אבו הבר

מטרת התוכנית


הקמת אולם ספורט

עיקרי הוראותיה


- איחוד מגרשים בבעלות אחת .
- הוספת שטחי בניה .
קביעת הוראות לעניין הריסה.

דברי הסבר


מועצה מקומית עילבון יוזמת תכנית זו במסגרת פיתוח שכונת אבו הבר בצידו הדרומי של הכפר ובעניין זה בהיבט החינוכי והתרבותי ועידוד הספורט לדיירי השכונה ,המהווה נתח משמעותי מכלל אוכלוסיית הכפר .
התכנית מאחדת שלושת החלקות הקיימות ביעוד ציבורי בשכונת אבו הבר בצד הדרומי של הכפר עילבון , חלקה 173 בשטח של 0.647 דונם , חלקה 174 בשטח של 0.629 דונם וחלקה 175 בשטח של 0.599 דונם, לחלקה אחת( חלקה 100)
באותו יעוד ציבורי בשטח כולל של 1.875 דונם , וכן משנה את קווי הבניין וקובעת קווי בניין חדשים בחלקה החדשה (100) -קידמי 1.0 מ' - אחורי 0.00 מ' מזרחי 3.0 מ' ומערבי 5.0 מ' ומגדילה את תכסית הקרקע מ 40% ל 70% , והכל על מנת להתאים את החלקה החדשה להקמת אולם ספורט בשכונה הנ"ל . יש להדגיש כי במצב הנוכחי המאושר של החלקות 173,174,ו 175 בשטחים כאמור לעיל
לא ניתן להקים מבנים ציבוריים בגודל שיתאים אולם ספורט ויעודים דומים .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,873.95 מ"ר +1,873.95 מ"ר מ"ר ללא שינוי

מקום התוכנית


שכונת אבו הבר בחלקו הדרומי של כפר עילבון המשקיף מערבה על בקעת נטופה .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי הורדה
חלוקה לתאי שטח הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_א_סמכות_מקומית.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 10/01/2023 8 8
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/01/2023 8 8
פרסום לאישור ברשומות 10/01/2023 תאריך פרסום: 10/01/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11040. עמוד: 2918. שנה עברית: התשפג . 8 8 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/01/2023 8 8
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 05/12/2022 8 8
פרסום להפקדה ברשומות 23/08/2022 תאריך פרסום: 23/08/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10755. עמוד: 10876. שנה עברית: התשפב . 7 7 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/08/2022 7 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/01/2021 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון החלפה צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 5516/ 214 שינוי מיקום מבני ציבור בשכונה דרומית עילבון החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022072 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 05/12/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/01/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 18/08/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 03/01/2023 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 18/08/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 03/01/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 18/08/2022 הורדה