152-1048297

ביטול חובת התיעצות עם הוועדה המחוזית

מטרת התוכנית


ביטול חובת התיעצות עם הוועדה המחוזית

עיקרי הוראותיה


ביטול הוראה בתכניות מאושרות אשר נקבע בה כי תנאי למתן היתר בניה הוא אישור או הסכמה או התיעצות עם הוועדה המחוזית.

דברי הסבר


תכנית זו מבקשת לבטל כל הוראה בתכניות מאושרות אשר נקבע בהן כי תנאי למתן היתר בניה הוא אישור או הסכמת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 09/01/2023 8 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/06/2022 7 6
קבלת תכנית 27/02/2022 6 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יג/ 129 תיקון לתכנית מתאר ג/5 שינוי
תוכנית יג/ 155 תכנית מס' יג/155 שינוי צפייה
תוכנית מי/ 237 תכנון מפורט רובע מגורים שינוי
תוכנית מי/ 250 תכנית מתאר מקומית מבשרת ציון שינוי
תוכנית מי/ 534 קביעת שטחים לאזורי מגורים 1,2,ו3- וקביעת הוראות בינוי לאזורים השונים. שינוי צפייה
תוכנית מי/ 113/ א קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי צפייה
תוכנית מי/ במ/ 113/ א הכרזה על תכנית חדשה - אבו גוש שינוי צפייה
תוכנית מי/ במ/ 737 שכונה י"א במבשרת ציון שינוי צפייה
תוכנית מי/ 232 שינוי יעוד חלקה - קרית יערים. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023000 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 09/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 17/07/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה