מח/ מק/ 5867/ 07/ 2

שינוי קו בניין ע"ש באסל רדא , מסעדה

מטרת התוכנית


מטרת התכנית :
שינוי בהוראות קו בניין הקבוע בתכנית ג/ 5867 .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי בהוראות קו בניין קדמי ואחורי הקבוע בתכנית ג/ 5867 .
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 12/01/2009
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 09/01/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12239 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/01/2009
פרוטוקול הורדה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 09/01/2008
פרוטוקול הורדה