ג/ 12239

שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה

מטרת התוכנית


הגדלת אחוזי בניה (שטחי שרות) באזור מגורים א' וב'.
הוספת תכליות ושימושים באזור מגורי א', ב' ושצ"פ.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/02/2002 תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2002. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 04/02/2002 תאריך פרסום: 04/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 50510. עמוד: 1355. שנה עברית: התשסב . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/01/2002
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/01/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 17/12/2001
לא הוגשו התנגדויות 29/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות 02/08/2001 תאריך פרסום: 02/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5008. עמוד: 3495. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/06/2001 תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/06/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה 19/03/2001
קבלת תכנית 04/12/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 16749 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17431 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 13/ 1 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי
תוכנית גנ/ 17991 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 07/ 2 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 15469 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17088 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 20200 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 13/ 2 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 05/ 3 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 12/ 1 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 18762 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית 256-0331512 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 21434 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13301 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה כפיפות צפייה