גנ/ 15469

שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, מסעדה

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שנוי יעוד קרקע משטח מבני ציבורי לשטח מגורים.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/02/2007 תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1787. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/01/2007 תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 08/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות 16/10/2006 תאריך פרסום: 16/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5588. עמוד: 242. שנה עברית: התשסז . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 12/05/2006 תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה 21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/07/2005
קבלת תכנית 15/05/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12239 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית 256-0732628 שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, מסעדה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 08/11/2006
פרוטוקול הורדה
2005008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 21/09/2005
פרוטוקול הורדה