גנ/ 17431

שינוי יעוד קרקע משטח דרך גישה משולבת לשטח מגורים, מסעדה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע משטח דרך גישה משולבת לשטח מגורים א'.

עיקרי הוראותיה


שינוי בהוראות קו בנין קדמי ואחורי הקבוע בתכנית מספר ג/ 5867.
שינוי יעוד קרקע משטח דרך גישה משולבת לשטח מגורים א'.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 29/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה 25/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/04/2008
קבלת תכנית 23/01/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12239 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/06/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה