מח/ מק/ 5867/ 13/ 2

שינוי קו בנין, מגרש 221/6, מסעדה

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין.

עיקרי הוראותיה


- שינוי קו בנין הקבוע בתכנית ג/ 5867 .

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/02/2014 תאריך פרסום: 16/02/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6756. עמוד: 3842. שנה עברית: התשעד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/10/2013
פרסום להפקדה ברשומות 24/10/2013 תאריך פרסום: 24/10/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6679. עמוד: 792. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/09/2013 תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12239 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 31/10/2013
פרוטוקול הורדה