גנ/ 16302

שינוי רוחב דרך מס' 17 , מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הינה הקטנת רוחב דרך מספר 17.
שינוי יעוד שטח מדרך מאושרת לאזור מגורים א.
לאפשר בניית בית מגורים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/08/2008 תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4416. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/07/2008 תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2008. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/07/2008
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 03/07/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/06/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 05/12/2007
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות 29/03/2007 תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2217. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 23/03/2007 תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2007. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה 16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/05/2006
קבלת תכנית 25/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 שינוי רוחב דרך מס' 17 , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 9858/ 10/ 3 שינוי רוחב דרך מס' 17 , מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה