הר/ 1977/ א

שינויי ייעוד

מטרת התוכנית


א. שינוי מש.פ.פ לאזור חקלאי ב', וזכות מעבר כמסומן בתשריט - במגרש מספר 2.
ב. שינוי מש.פ.פ למבנה ציבורי עם זכות מעבר - במגרש 1.
ג. שינוי חלוקת המגרשים.
ד. שינוי מש.פ.פ ומבנה ציבורי לדרך משולבת.
ה. מתן אפשרות בניה במגרש חקלאי ב' בהתאם לנספח בינוי מס' 2.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 200 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/09/2007 תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4357. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/09/2007 תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/08/2007
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 17/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/06/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות 26/06/2006
הוגשו התנגדויות 26/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 30/12/2005 תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות 20/12/2005 תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 924. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/11/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה 21/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/02/2005
קבלת תכנית 07/02/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1977 תכנית חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים שינוי צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
922 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 26/06/2006
פרוטוקול הורדה
920 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 05/06/2006
פרוטוקול הורדה
708 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 21/03/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יעקב רוזן בשם אסתר ויוסף טופז בית אור