הר/ 1977

תכנית חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד.
1. בחלקה חדשה מס' 1 שינוי יעוד מאזור חקלאי ב' לשטח פרטי פתוח ולמבני ציבור - מוזיאון.
2. בחלקה חדשה מס' 2, שינוי יעוד מאזור חקלאי ב' לאזור חקלאי ב' ולשטח פרטיפתוח.
ב. קביעת זכויות הבניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 250 מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


כפר שמריהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 23/11/2000
פרסום לאישור ברשומות 23/11/2000 תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 451. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/11/2000 תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/09/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/08/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות 03/07/2000
הוגשו התנגדויות 29/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות 31/10/1999 תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 755. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/10/1999 תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999.
החלטה בדיון בהפקדה 15/06/1998
קבלת תכנית 19/05/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1977/ א תכנית חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים שינוי צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ריגל דינה
2 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות שמואל בן טובים ראש המועצה המקומית כפר שמריהו