ג/ 13720

שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים

מטרת התוכנית


שינוי השטח החקלאי ושטח שירותי דרך לאזור מגורים (א).

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 35 יח"ד +35 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/02/2007 תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1786. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/01/2007 תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 13/09/2006
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות 30/05/2006 תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3429. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 22/05/2006 תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/04/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה 18/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/01/2003
קבלת תכנית 16/01/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21107 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 13/09/2006
פרוטוקול הורדה
2003014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 18/06/2003
פרוטוקול הורדה