ג/ 13788

הסטטת תוואי דרך מס' 10, מטולה

מטרת התוכנית


הסטת תוואי דרך מס' 10 ושינוי בקווי בנין כדי לאפשר ניצול זכויות הבניה בחלקה 13.

עיקרי הוראות התכנית:
1. הסטת תוואי דרך לפי סעיף 6א(א)2 לחוק.
2. שינוי הוראות בהוראות קו בנין הקבוע בתכניתג/ 8260 לפי סעיף 62 א(א) 4 לחוק.
3. שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש מינימלי שמותר להקים עליו בנין לפי סעיף 62 א (א) 7.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 03/03/2005 תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1911. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/01/2005 תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 03/01/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 18/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות 18/10/2004
הוגשו התנגדויות 15/04/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות 09/03/2004 תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2249. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 20/02/2004 תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/01/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה 28/04/2003
קבלת תכנית 03/02/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19019 הסטטת תוואי דרך מס' 10, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19716 הסטטת תוואי דרך מס' 10, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18210 הסטטת תוואי דרך מס' 10, מטולה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 18/10/2004
פרוטוקול הורדה
2004017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 28/06/2004
פרוטוקול הורדה
2003005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/04/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד צבי ריש