ג/ 13087

שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד קרקע למגורים.
2. קביעת התכליות ליעודי הקרקע.
3. קביעת הנחיות תנועה.
4. קביעת הוראות בניה.
5. התווית רשת דרכים פנימית לשכונה הנ"ל.
6. הקמת שטח ציבורי פתוח במרכז השכונה לטובת הציבור.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 32 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


צפון המושבה מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
חתכים הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/03/2004 תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2395. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/03/2004 תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית 17/09/2003
לא הוגשו התנגדויות 18/06/2003
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות 27/05/2003 תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2560. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 18/04/2003 תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2003. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/03/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/03/2003
החלטה בדיון בוולק"ח 06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה 24/07/2002
קבלת תכנית 13/03/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19716 שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18210 שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה כפיפות
תוכנית ג/ 19019 שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 17/09/2003
פרוטוקול הורדה
464 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 06/01/2003
פרוטוקול הורדה
271 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 02/12/2002
פרוטוקול הורדה
155 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 21/10/2002
פרוטוקול הורדה
2002020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 24/07/2002
פרוטוקול הורדה
2002016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 22/05/2002
פרוטוקול הורדה