אג/ מק/ 8260/ 031

איחוד מגרשים , מטולה

מטרת התוכנית


איחוד שני מגרשים למגרש אחד לאפשר הוצאת היתרי בניה ליחידת מגורים גדולה.

עיקרי הוראות התכנית:
- איחוד מגרשים בהסכמה לפי סעיף 62אא)1 לחוק

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/02/2004 תאריך פרסום: 22/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5274. שנה עברית: התשסד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/07/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 016 שינוי בקו בנין צדדי הקבוע תכנית ג/ 8260, מטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21833 איחוד מגרשים , מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21071 איחוד מגרשים , מטולה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 31/07/2003
פרוטוקול הורדה