ג/ 21833

שינוי יעוד שצ"פ למגורים, התאמת קווי מגרש לפי קירות תומכים - מטולה

מטרת התוכנית


הסדרה סטטוטורית של מגרש מגורים בהתאם למיקום בפועל של הקירות התומכים של המגרש.

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בנין לפי המפורט בתכנית.
מתן אפשרות להקמת בריכת שחיה ומרתף.
הגדלת יעוד המגורים ושטח מותר לבניה בהתאם לבנית קירות תומכים .
קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.
הגדרת תכסית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 4 חדר +4 חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 160 מ"ר +160 מ"ר מ"ר זכויות הבניה הן עפ"י הערכה של הזכויות שימומשו לשימוש זה
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,274 מ"ר +1,202 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 25/01/2016
לא הוגשו התנגדויות 04/11/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/10/2015
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 06/09/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 04/09/2015 תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2015. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות 24/08/2015 תאריך פרסום: 24/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7101. עמוד: 8300. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/08/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/08/2015
החלטה בדיון בהפקדה 27/01/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/10/2014
קבלת תכנית 06/08/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 031 איחוד מגרשים , מטולה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 25/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 27/01/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/08/2015 הורדה