הר/ 1935

מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי)

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ב', מגרש מיוחד ושטח פרטי פתוח, לאזור מגורים א' מיוחד לשם יצירת מתחם מגורים ובו 19 יחידות דיור, שטח לבנין ציבורי, והתווית דרכים חדשות.
2. הרחבת רחוב התלמים ל- 10 מ'.
3. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 19 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


בית הספר האמריקאי הבינלאומי בכפר שמריהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/01/2004 תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1749. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/01/2004 תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/01/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 03/09/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות 09/09/2002
הוגשו התנגדויות 28/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות 09/05/2001 תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2653. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/04/2001 תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/04/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה 24/07/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/06/2000
קבלת תכנית 30/03/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1054 תכנית מס' 1054 שינוי
תוכנית הר/ 1495 תכנית מס' 1495 שינוי
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 536 תכנית מס' 536 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0453357 מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) החלפה
תוכנית 504-0715649 מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) החלפה
תוכנית הר/ מק/ 1935/ א מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1935/ ב מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) שינוי צפייה
תוכנית 504-0174904 מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) שינוי
תוכנית 504-0067975 מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) החלפה
תוכנית 504-1015486 מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
778 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 28/10/2002
פרוטוקול הורדה
767 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 09/09/2002
פרוטוקול הורדה
754 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 29/04/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תנחום כהן
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יצחק עו"ד יחיאל בשם בית הספר האמריקאי