הר/ מק/ 1935/ ב

איחוד וחלוקת מגרשים בכפר שמריהו

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה של שלושה מגרשים קיימים, ויצירת שני מגרשים חדשים במתחם ביה"ס האמריקאי בכפר שמריהו. ללא שינוי בסך זכויות הבניה ומספר יחידות הדיור הקיימות.

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים בהתאם לסעיף 62א.(א)(1) לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית בהתאם לסעיף 62 א.(א)(4) לחוק התכנון והבניה.
3. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים, בהתאם לסעיף 62א.(א)(5) לחוק התכנון והבניה.

מקום התוכנית


חלק ממתחם ביה"ס האמריקאי בכפר שמריהו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
לוחות הקצאה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/01/2011 תאריך פרסום: 13/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6187. עמוד: 2045. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 10/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות 26/07/2010 תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4007. שנה עברית: התשע . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914/ א כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1935 מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1993 בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1635/ ב פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 10/08/2010
פרוטוקול הורדה