הר/ 1914/ א

כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה

מטרת התוכנית


ביטול הגבלת בן-משפחה - שינוי הערה א' מלוח החלוקה
לאזורים והגבלותיהם עפ"י ת.ב.ע. 410א'.
א. באזור מגורים א' ובאזור חקלאי ב' תותר בנית 2
בתים ללא קיר משותף, וללא התניה לקרבה משפחתית ללא
שינוי בזכויות הבניה יקבע מרחק מינימלי של 8 מטר בין
הבתים.
ב. יבוטל הצורך בהמלצת המועצה המקומית כפר שמריהו
לאישור הקמת בית שני.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: כפר שמריהו
מ"מ כפר שמריהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/10/1995 תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4343. עמוד: 298. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/10/1995 תאריך פרסום בעיתון: 06/10/1995.
פרסום הכנת תכנית ברשומות 29/01/1995 תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1710. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 29/01/1995 תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1710. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 20/01/1995 תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1995.
פרסום להפקדה בעיתונים 20/01/1995 תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/01/1995
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 21/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה 21/11/1994
קבלת תכנית 21/11/1994

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0538066 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות
תוכנית הר/ מק/ 1935/ ב כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי צפייה
תוכנית 504-0359497 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי
תוכנית 504-0167890 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי
תוכנית 504-0722686 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי
תוכנית 504-1086313 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי
תוכנית 504-1015486 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי
תוכנית הר/ מק/ 1935/ א כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2193/ 1 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2093/ א כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות צפייה
תוכנית 504-0405696 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות
תוכנית 504-0253880 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות
תוכנית 504-0276808 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות
תוכנית 504-0858837 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות
תוכנית 504-0159111 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות
תוכנית הר/ 15/ 85218 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה ערר על
תוכנית הר/ 16/ 85265 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה ערר על
תוכנית הר/ 0522/ 82091 כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה ערר על