הר/ מק/ 2093/ א

רחוב האילנות

מטרת התוכנית


שינוי בקווי בניין ללא שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי קווי בניין, עפ"י המסומן בתשריט, עפ"י סעיף 62 א' (א)(4) לחוק התכנון ובניה.
2. שינוי אופן הגדרת ייעוד מאזור חקלאי ב' למגורים בישוב כפרי (עפ"י מבא"ת).
3. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/11/2010 תאריך פרסום: 17/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 1123. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 17/05/2010 תאריך פרסום: 17/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6088. עמוד: 2963. שנה עברית: התשע . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/04/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1459 תכנית מס' 1459 כפיפות
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914/ א כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1993 בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1635/ ב פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1942 כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0296145 רחוב האילנות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 29/04/2010
פרוטוקול הורדה