ג/ 11730

שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מסחר ונופש, מטולה

מטרת התוכנית


שינוי אזור ציבורי פתוח שצ"פ לאזור מעורב - מגורים מסחר ונופש לשם התאמה למצב הקיים ומתן אפשרות לבנייה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/02/2003 תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 05/11/2002 תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 380. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/09/2002
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 15/08/2002
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 15/08/2002
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 15/08/2002
לא הוגשו התנגדויות 08/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 12/06/2002
פרסום להפקדה בעיתונים 08/02/2002 תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות 12/07/2001 תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3294. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/05/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה 06/09/2000
קבלת תכנית 19/01/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19019 שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מסחר ונופש, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19716 שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מסחר ונופש, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18210 שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מסחר ונופש, מטולה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 12/06/2002
פרוטוקול הורדה