ג/ 11520

הסדרת מגרשי מגורים שינוי לתכנית ג / 8260

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' וממגורים לשצ"פ
לצורך התאמה למצב קיים
ב. חלוקה למגרשים בהתאמה למצב קיים

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 03/10/2002 תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 133. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/09/2002 תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2002. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו 28/08/2002
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 27/05/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות 27/05/2002
הוגשו התנגדויות 10/06/2000
פרסום להפקדה בעיתונים 24/04/2000 תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2000. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות 18/04/2000 תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3311. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/03/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה 19/01/2000
קבלת תכנית 22/09/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19716 הסדרת מגרשי מגורים שינוי לתכנית ג / 8260 התליה צפייה
תוכנית ג/ 18210 הסדרת מגרשי מגורים שינוי לתכנית ג / 8260 כפיפות
תוכנית ג/ 19019 הסדרת מגרשי מגורים שינוי לתכנית ג / 8260 כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/05/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 3803194 רינה וזמי רביד