ג/ 10693

שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה זעירה ומלאכה, מטולה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח החקלאי לתעשיה זעירה ומלאכה והרחבת אזור התעשיה הקיים לצורך המשך הפיתוח של התעשיה הקיימת. כמו כן, הרחבה ופיתוח "פרי מטולה" חברה לקירור
ואריזה בע"מ.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 6,192 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/09/2000 תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2000. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות 18/04/2000 תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3312. שנה עברית: התשס . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 10/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות 09/09/1999 תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5517. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 05/09/1999 תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 28/07/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/07/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 28/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה 12/08/1998
קבלת תכנית 15/05/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19019 שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה זעירה ומלאכה, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19716 שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה זעירה ומלאכה, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18210 שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה זעירה ומלאכה, מטולה כפיפות