ג/ 9539

מלון נופש, כפר הבדואי, טובא

מטרת התוכנית


- תיחום השטח לתיירות ואטרקציה בדואית, בטובא
- קביעת יעדים ואזורים.
- קביעת הוראות פיתוח
- מתן אפשרות להוצאת היתרי בניה.
- שינוי יעוד משטח חקלאי לתיירות ושטח פרטי פתוח.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: טובה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/09/1998 תאריך פרסום: 20/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4681. עמוד: 5317. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/09/1998 תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/08/1998
החלטה בדיון באישור תכנית 20/08/1997
פרסום להפקדה ברשומות 13/05/1997 תאריך פרסום: 13/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4521. עמוד: 3443. שנה עברית: התשנז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/04/1997 תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 06/04/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/04/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 06/04/1997
החלטה בדיון בהפקדה 15/01/1997
קבלת תכנית 29/10/1996

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7184 שנוי יעוד למסחרי ושרותי דרך -טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7668 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20865 מלון נופש, כפר הבדואי, טובא שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 12815/ 001 מלון נופש, כפר הבדואי, טובא שינוי צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מינהל התעופה האזרית רות שפריר