ג/ 7668

שנוי יעוד למגורים, טובא

מטרת התוכנית


הכנת תוכנית מפורטת בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 - הסדרת חוקיות למבנים קיימים מחוץ לתחום תוכנית ת.ב.ע מס' 5952 והרחבת ביץ קברות קיים

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: טובה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/08/2006 תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות 20/08/2006 תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4675. שנה עברית: התשסו . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 14/12/1994
פרסום להפקדה ברשומות 01/09/1994 תאריך פרסום: 01/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4244. עמוד: 4950. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 10/08/1994 תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה 25/11/1992
קבלת תכנית 23/02/1922

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17777 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9539 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18501 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 7668/ 029 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי
תוכנית ג/ 20865 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 12815/ 001 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12815 שנוי יעוד למגורים, טובא התליה צפייה