ג/ 18501

שנוי בדרכים בעקבות פס"ד ובכפוף להסכמה, טובא זנגריה

מטרת התוכנית


1. שינויים בתוואי דרך משולבת מתכנית ג/ 12815- בהתאמה להסכם פשרה בעת"מ 48/08 ובעת"מ 155/09.
2. הסדרת אי התאמה בין תכנית ג/ 12815 לתכנית ג/ 7668 (מאושרות).

עיקרי הוראותיה


1. שינוי מזערי מייעוד חקלאי לייעוד דרך משולבת.
2. שינוי מייעוד דרך משולבת למגורים.
3. שילוב דרך מאושרת מתכנית ג/ 7668 שלא קיבלה ביטוי בתכנית ג/ 12815, על חשבון ייעודים למגורים ומגורים ומסחר והסדרת קווי בניין ממנה עבור בנייה קיימת.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/08/2011 תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6279. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/07/2011 תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 04/07/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות 11/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות 16/09/2010 תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 35. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 17/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 06/08/2010 תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה 06/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/12/2009
קבלת תכנית 26/10/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 15 תכנית מתאר ארצית לפריסת שדות תעופה. כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7668 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/01/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 06/01/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/07/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/07/2010 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הייב איוב ת.ז. 5852348
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד הייב רשיד