ג/ 17777

שינויים בדרך משולבת, טובא זנגריה

מטרת התוכנית


ביטול דרך משולבת טבעתית מתכנית ג/ 12815 והסדרת פתרון תחבורתי חליפי

עיקרי הוראותיה


שינוי מיעוד חקלאי ליעוד דרך משולבת
שינוי מיעוד מגורים לדרך משולבת
שינוי מיעוד דרך משולבת למגורים
נספח תחבורה לפתרון תחבורתי חליפי

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 04/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/10/2008
קבלת תכנית 24/07/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7668 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/02/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה