הר/ 1753

קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש

מטרת התוכנית


לקבוע הוראות בניה, לאפשר תוספת יחידת מגורים שלישית למגרש ששטחו מעל ל - 5000 מ'.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: הרצליה
כפר שמריהו
רחובות: החורש,דרך השדות,המעפילים,חבצלת,אורנים,
הנרקיס.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/02/1992 תאריך פרסום: 27/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3978. עמוד: 2316. שנה עברית: התשנב . צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 25/10/1990 תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 167. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 25/10/1990 תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 167. שנה עברית: התשנא . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/08/1990
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 12/03/1990
החלטה בדיון בהפקדה 12/03/1990
קבלת תכנית 12/03/1990

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0538066 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש החלפה
תוכנית 504-0724385 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש החלפה
תוכנית הר/ מק/ 2173 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2134 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש שינוי צפייה
תוכנית 504-0167890 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש שינוי
תוכנית 504-0722686 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש שינוי
תוכנית 504-1086313 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש שינוי
תוכנית 504-0858837 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש החלפה
תוכנית 504-0159111 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש החלפה
תוכנית הר/ 2193/ 1 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש כפיפות צפייה
תוכנית 504-0405696 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש כפיפות
תוכנית 504-0276808 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש כפיפות
תוכנית הר/ 0718/ 8189 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש ערר על
תוכנית הר/ 16/ 85265 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש ערר על

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הועדה המקומית הרצליה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת נתיבי איילון
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קו מוצרי דלק בע"מ
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשות שדות התעופה