הר/ 2134

קביעת 3 יח"ד בחלקות

מטרת התוכנית


1. לאפשר בניית שלוש יח"ד במגרשים שייעודם חקלאי ב' ואשר שטחם 4000 מ"ר ומעלה.
2. קביעת זכויות בניה בהתאם לנ"ל.
3. קביעת תנאים למתן היתר בניה בהתאם לנ"ל.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


כל תחום השיפוט של המועצה המקומית כפר שמריהו.
תכנית זו תחול על כל המגרשים בייעוד חקלאי ב' ובשטח של 4000 מ"ר ומעלה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/09/2007 תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 15. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/09/2007 תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/08/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/08/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות 03/11/2005 תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 225. שנה עברית: התשסו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/09/2005
הוגשו התנגדויות 16/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 16/09/2005 תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/08/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/08/2005
החלטה בדיון בוולק"ח 18/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה 20/06/2005
קבלת תכנית 18/05/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1459 תכנית מס' 1459 שינוי
תוכנית הר/ 1753 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1753/ א תוספת יחידת מגורים שלישית- כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0253195 קביעת 3 יח"ד בחלקות החלפה
תוכנית 504-0724385 קביעת 3 יח"ד בחלקות החלפה
תוכנית 504-0538066 קביעת 3 יח"ד בחלקות החלפה
תוכנית הר/ 2193/ 1 קביעת 3 יח"ד בחלקות שינוי צפייה
תוכנית 504-0405696 קביעת 3 יח"ד בחלקות שינוי
תוכנית 504-0359497 קביעת 3 יח"ד בחלקות שינוי
תוכנית 504-0276808 קביעת 3 יח"ד בחלקות שינוי
תוכנית 504-0167890 קביעת 3 יח"ד בחלקות שינוי
תוכנית 504-0858837 קביעת 3 יח"ד בחלקות החלפה
תוכנית 504-0159111 קביעת 3 יח"ד בחלקות החלפה
תוכנית הר/ מק/ 2173 קביעת 3 יח"ד בחלקות כפיפות צפייה
תוכנית 504-0722686 קביעת 3 יח"ד בחלקות כפיפות
תוכנית 504-1086313 קביעת 3 יח"ד בחלקות כפיפות
תוכנית הר/ 16/ 85232 קביעת 3 יח"ד בחלקות ערר על
תוכנית הר/ 0122/ 82003 קביעת 3 יח"ד בחלקות ערר על
תוכנית עתמ/ תא/ 06/ 2113 קביעת 3 יח"ד בחלקות עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
929 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 11/09/2006
פרוטוקול הורדה
919 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 15/05/2006
פרוטוקול הורדה
915 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 10/04/2006
פרוטוקול הורדה
216 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 18/07/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
710 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 20/06/2005
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עו"ד מירי גרוסמן-לשכת היועץ המ בשם רשות שדות התעופה ת.ד. 137 נתב"ג 70100
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יעל בן משה בשם אסף טפרסון
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רינה בבר בשם יהודית ואורי חנוך וינברג-דורון ושות' עו"ד
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ענת בירן (רקם) בשם עירית פדרמן יגנס,טויסטר,בירן ושות, מגדל המאה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיורא ויהודית רובינשטיין