258-1036706

הרחבת שביל להולכי רגל

מטרת התוכנית


הרחבת שביל להולכי רגל ושינוי קוי בנין

עיקרי הוראותיה


הרחבת שביל להולכי רגל ושינוי קוי בנין

דברי הסבר


התכנית מציעה הרחבת שביל להולכי רגל בשכונה מזרחית פסוטה, חלק מחלקה 92,68, בגוש 19641

מקום התוכנית


שכונה מזרחית פסוטה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת לנושא סמכות. הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_א_סמכות_מקומית.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 24/07/2022 תאריך פרסום: 24/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10683. עמוד: 10172. שנה עברית: התשפב . 8 5 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/07/2022 8 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/07/2022 8 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0424952 איחוד זכויות בנייה בחלקות 92,69 פסוטה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 5887 תקון דרכים בהתאם למצב הקיים -פסוטה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 20910 מתאר פסוטה החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022065 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 24/10/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/07/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 21/07/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 21/07/2022 הורדה