תתל/ 103

תת"ל 103 - קו מטרו M3

מטרת התוכנית


ההתוויה של קו מטרו M3, המבנים והמתקנים המהווים חלק ממנו והמתקנים הנחוצים להקמתו, הפעלתו ותחזוקתו.

עיקרי הוראותיה


התכנית קובעת:
1. שטחים המיועדים לרצועת מתע"ן שעיקרה בתת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים, בין השאר, מנהרות ומסילות למטרו, תאנ"ה, מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המטרו מעל ומתחת לקרקע ומבנים נוספים הנדרשים לצורך המטרו, הקמתה, הפעלתה ותחזוקתה.
2. שטחים המיועדים להקמת תחנות לתחבורה ציבורית.
3. שטחים המיועדים למרכז תחזוקה ותפעול המטרו (דיפו).
4. הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו הקמת המטרו, והמתקנים הדרושים להקמתה, הפעלתה ותחזוקתה.
5. הוראות לשמירה על הסביבה ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בעת הקמה ובעת הפעלה.
6. הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית ובכללם הסטת מיקומן של תחנות לתחבורה ציבורית והכניסות אליהן וחסימת כניסות לחניות, ככל הנדרש עקב הקמת המטרו.
7. הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור, לרבות הפקעה זמנית.
8. הוראות לעניין הריסת מבנים.

דברי הסבר


תכנית זו היא תכנית לקו המטרו M3 במטרופולין תל אביב שנועדה לקבוע רצועת מתע"ן תת-קרקעית, וכן למקם תחנות, רכיבים תפעוליים, שטחי התארגנות ומתקנים הנדסיים נוספים המיועדים להפעלת המטרו.

התכנית היא חלק מסדרה של תכניות לתשתיות לאומיות, שישלימו את מערכת קווי המטרו במטרופולין תל אביב. תכניות אלה יצטרפו לתכניות לרכבת הקלה, ויחד ייצרו מארג של תשתיות תחבורה ציבורית נגישה ואיכותית במטרופולין תל אביב שיתנו מענה לביקושי הנוסעים העתידיים לתחבורה ציבורית במטרופולין תל אביב, יקשרו את רשת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב לפרברים המרוחקים יותר ויקצרו משמעותית את זמני הנסיעה למרכזי התעסוקה ומוקדי עניין במטרופולין. מערכת המטרו בנויה משלושה קווים במסגרת רצף של התכניות הבאות:
תת"ל 101 M1 קו צפון דרום, המחבר את הערים הצפוניות, כפר סבא ורעננה, והערים הדרומיות רחובות ולוד, במטרופולין תל אביב, למרכז העיר תל אביב. הקו מחולק למקטע צפוני ולמקטע דרומי.
תת"ל 102 M2 קו מזרח-מערב, המקשר בין צפון חולון לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן וגבעתיים.
תת"ל 103 M3 קו טבעתי המספק שירות היקפי לדרום, מזרח וצפון המטרופולין.

תחילתו של קו M3 בבת ים וסיומו בהרצליה. התוואי עובר בהיקפה של הטבעת הפנימית של המטרופולין ודרך הרשויות הבאות: בת ים, חולון, אזור, שטח גלילי מחוז תל אביב (פארק אריאל שרון), שדות דן, אור יהודה, שטח גלילי מחוז המרכז (נמל התעופה בן גוריון), רמת גן, קרית אונו, גבעת שמואל, פתח תקוה, תל אביב-יפו, רמת השרון והרצליה. הקו משרת אזורי תעסוקה מרכזיים, מוקדי התחדשות עירונית ומוקדי פיתוח אינטנסיבי, ושלושה בתי חולים בתפקוד מטרופוליני וארצי: שיבא, בילינסון ואסותא רמת-החייל. שלוחה של הקו מגיעה עד לנמל התעופה בן גוריון. כמחצית מהתחנות בקו הן תחנות ממשק עם קווי מטרו נוספים ועם קווי הרכבת הקלה ומרכזי תחבורה ציבורית אחרים, ויוצרות בכך רשת תחבורתית מטרופולינית. אורך התוואי כ-39 ק"מ והוא כולל 25 תחנות תת קרקעיות.

רצועת המתע"ן בתכנית זו ממוקמת בתת הקרקע והותוותה ברובה בייעוד של דרך מאושרת שנקבעה בתכניות קודמות.
התכנית כוללת הוראות המאפשרות לתחום את ייעודי הקרקע ואת ההפקעה למפלס תת הקרקע, לאחר השלמת ביצוע המטרו, ובמקרים מסוימים גם לפני כן.
התכנית כוללת הוראות מפורטות המאפשרות, בהתאם לסעיפים 145, 261(ד) ו-261(ה) לחוק התכנון והבניה, לבצע את כלל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הקו באמצעות מתן הודעה, היתר או הרשאה, או לבצע עבודות לשם הקמת תשתיות מתאימות בהתאם לתכנית זו בפטור מהיתר, הכל לפי העניין ובהתאם להוראות כל דין.
אף שהתכנית תאפשר הקמת מטרו, אין בהוראותיה כדי לקבוע הנחיות תפעוליות ביחס אליה. בהתאם, תכנית זו יכולה לשמש להפעלת כל קו מטרו אחר.
התכנית כוללת הוראות המאפשרות ניצול הזכויות לפי תמ"א 38, גם במקרים בהם תידרש הריסת המבנה לצורך מימושה של תכנית זו, בתנאים שפורטו בתכנית.

להלן חלוקת גיליונות של התשריט המוצע לפי הרשויות:
בת ים גליונות 1,2
חולון גליונות 3,4,5,6,7
אזור גליונות 7,8
שטח גלילי מחוז תל אביב (פארק אריאל שרון) גליונות 8,9
מועצה אזורית שדות דן גליונות 9,31,32,33
אור יהודה גליונות 10,11,12,13
רמת גן גליונות 13,14
קרית אונו גליונות 14,15,16
גבעת שמואל גליונות 17,18
פתח תקווה גליונות 17,18,19,20,21
תל אביב גליונות 22,23,24
רמת השרון גליונות 24,25,26,27,28
הרצליה גליונות 28,29,30
שטח גלילי מחוז המרכז (נמל תעופה בן גוריון) גליונות 31,32,33

מקום התוכנית


הקו הוא חצי מעגלי. תחנת הקצה הדרומית היא במערב בת ים, משם נמשך הקו צפונה ומזרחה תחת רחובות הנביאים, שדרות יוספטל, הופיין, גולדה מאיר, אלופי צה"ל והמלאכה עד לדרך השבעה (כביש 44). הקו ממשיך בכיוון צפון מזרח מתחת לישוב אזור, בחלקו הדרומי של פארק אריאל שרון תוך חצייה תת-קרקעית של כביש 1 וכביש 4, ומזרחה מתחת לדרך 4612 עד לרחוב יגאל אלון באור יהודה, שם פונה הקו צפונה ועובר תחת דרך לוד (כביש 461) בכיוון צפון מערב תחת שטח בסיס תל השומר עד לבית החולים שיבא. הקו ממשיך לקרית אונו ועובר שם תחת רחובות שלמה המלך ולוי אשכול, חוצה תחת כביש 471 וממשיך צפונה תחת דרך יצחק רבין, בגבול שבין פתח תקווה לגבעת שמואל, וממשיך בפתח תקוה תחת רחוב סורוקה ותחת אזור תעשיה קריית אריה עד לאצטדיון אם המושבות. משם ממשיך הקו בכיוון צפון מערב תחת השטחים החקלאיים שמצפון לירקון ועד לרחוב הארד באזור התעסוקה רמת החייל שבתל אביב. הקו נמתח מתחת לשכונות רמת החייל ורביבים עד לרחוב פנחס רוזן, רחוב קריית שאול והשטחים הפתוחים שבין תל אביב לרמת השרון ועד למתחם פי גלילות. משם ממשיך הקו צפונה בתת הקרקע בין כביש 2 לכביש 20, ופונה מערבה תחת כביש 2 לשדרות אבא אבן באזור התעסוקה של הרצליה, שם ממוקמת תחנת הקצה הצפונית שלו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק ג' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק ב' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק א' הורדה
מסמכים חתומים
איכות הסביבה עדכון לתסקיר השפעה על הסביבה - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 32-33 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר גבול התכנית על רקע תמ"מ 3 ותמ"מ 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 5-9 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 20-22 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 16-19 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 23-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 10-13 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 14-15 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 27-31 - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 4-5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 11 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 12-13 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 6-8 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 9-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 14-15 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 1-3 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח תנוחה על רקע תצ"א 4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 1-4 מחייב רק לעניין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח תנוחה על רקע תצ"א 2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח תנוחה על רקע תצ"א 3 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 23-26 מחייב רק לעניין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 8-13 מחייב רק לעניין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 27-30 מחייב רק לעניין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח תנוחה על רקע תצ"א 1 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 19-22 מחייב רק לעניין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 14-18 מחייב רק לעניין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה, שלוחה לנתב"ג 1-4 מחייב רק לעניין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 5-7 מחייב רק לעניין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט התכנית המפתח לגליונות תשריטי מצב מאושר ומוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי לדיפו - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 6 - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 1 - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 7 - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 3 - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
עקרונות תכנון נספח שילוב עירוני חלק ג' - חתום לאישור ות"ל הורדה
עקרונות תכנון נספח שילוב עירוני חלק ב' - חתום לאישור ות"ל הורדה
עקרונות תכנון נספח שילוב עירוני חלק א' - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז דוח תכנון ניקוז וסקירה הידרולוגית - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים בוגרים-דו"ח - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים בוגרים - תמונות - חלק 3 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים בוגרים - תמונות - חלק 1 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים-נספח השלמות - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים בוגרים - תמונות - חלק 2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
איכות הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה חלק 1, פרק 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
איכות הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה חלק 2, פרק 3-6 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים בוגרים-דו"ח-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים בוגרים - תמונות - חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים בוגרים - תמונות - חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז דוח תכנון ניקוז וסקירה הידרולוגית-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עקרונות תכנון נספח שילוב עירוני חלק ב'-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עקרונות תכנון נספח שילוב עירוני חלק א'-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עקרונות תכנון נספח שילוב עירוני חלק ג'-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 7-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 5-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 6-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט התכנית המפתח לגליונות תשריטי מצב מאושר ומוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 1-3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 12-13-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 11-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 9-10-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 4-5-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 6-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים 14-15-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 10-13-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 14-15-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 23-26-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 32-33-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 20-22-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר גבול התכנית על רקע תמ"מ 3 ותמ"מ 5-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 27-31-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 16-19-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר 5-9-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
איכות הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה חלק 1, פרק 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
איכות הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה חלק 2, פרק 3-6-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי לדיפו-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח תנוחה על רקע תצ"א 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 14-18-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח תנוחה על רקע תצ"א 4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח תנוחה על רקע תצ"א 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 27-30-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 19-22-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח תנוחה על רקע תצ"א 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה, שלוחה לנתב"ג 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 23-26-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 5-7-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה 8-13-חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
נספחים מאושרים מפתח גיליונות הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ד'' הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים תנוחה הורדה
נספחים מאושרים שילוב עירוני הורדה
נספחים מאושרים ניקוז הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר מחוזי הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילות - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילות - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים בינוי הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ה'' הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילות - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מבנה דרך - חלק ו' הורדה
נספחים מאושרים מבנה דרך - חלק ה'' הורדה
נספחים מאושרים מבנה דרך - חלק ד'' הורדה
נספחים מאושרים מבנה דרך - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים מבנה דרך - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מבנה דרך - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק א' הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 18 מתוך 33 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 3 מתוך 4 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 2 מתוך 4 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 1 מתוך 4 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 4 מתוך 4 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 21 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 22 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 3 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 19 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 26 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 27 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 29 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 30 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 23 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 24 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 17 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 10 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 13 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 14 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 15 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 16 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 1 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 12 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 11 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 20 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 4 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 6 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 2 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 5 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 28 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 32 מתוך 33 הורדה
חומרים נלווים לישיבות א – דוח חוקרת תתל _101א_תתל_103_פרק 1 - תקציר הדו"ח וסוגיות כלליות. הורדה
חומרים נלווים לישיבות ב – דו"ח חוקרת תת"ל 103 סוגיות פרטניות_ פרק 2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות התייחסות נת"ע להשגות בדיונים 1.11.20-3.11.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות התייחסות נת"ע להשגות בדיונים 12.8.20-10.9.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות התייחסות נת"ע להשגות בדיונים 13.9.20-29.10.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות דוח חוקרת משלים - תת"ל 103 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 7 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 8 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 9 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 25 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 31 מתוך 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 33 מתוך 33 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 1 מתוך 4 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 3 מתוך 4 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 4 מתוך 4 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 2 מתוך 4 הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון הורדה
תכתובות רקע, מטרות ועקרונות התכנון בתכניות המטרו הורדה
ללא קבוצת תצוגה
צרופה לשלב מצגת חוקרת שהוצגה בדיון ב20.12.21 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 11/07/2022 48 29
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 11/07/2022 48 29
פרסום לאישור ברשומות 11/07/2022 תאריך פרסום: 11/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10659. עמוד: 9882. שנה עברית: התשפב . 48 29 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 02/06/2022 48 29
המלצה לממשלה לאישור תכנית 26/04/2021 28 19
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 19/08/2020 תאריך פרסום: 19/08/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9053. עמוד: 8238. שנה עברית: התשף . 28 19 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 05/06/2020 תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2020. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2020. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 28 19
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 27/02/2020 18 12
התכנית פורסמה להערות והשגות 27/02/2020 18 12
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 06/02/2020 18 12
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 11/11/2019 28 19
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 07/11/2019 11 7
קבלת תכנית בות"ל 26/12/2018 11 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 70/ ב רכבת קלה במטרופולין ת"א "הקו הסגול" - המקטע המזרחי שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 71/ א רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק"- מקטע דרומי כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 71/ ג רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 12/ 5 רכבת קלה במטרופולין תל אביב כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 5/ 1/ 2 שינוי מס' 2 לתממ/ 5/ 1 - להקמת רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין ת"א כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 507-0391482 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 505-0464347 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית תתל/ 101/ ב תת"ל 103 - קו מטרו M3 שינוי
תוכנית 505-0858258 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 504-0926451 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 505-1009117 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 410-0778043 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 410-0699843 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 506-0971697 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 410-0984393 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 505-1083617 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 506-1069400 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות
תוכנית 506-0985002 תת"ל 103 - קו מטרו M3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021019 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021012 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 20/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021051 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 21/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021044 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 14/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021014 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 26/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 26/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018032 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 19/01/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018030 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 08/11/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018025 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 03/11/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018022 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 01/11/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018020 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 29/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018015 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 15/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018013 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 13/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018014 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 15/09/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018012 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 13/09/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018011 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 10/09/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018004 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 08/09/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018010 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 06/09/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018008 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 03/09/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 23/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018007 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 20/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018006 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 16/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018003 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 12/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 03/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2020014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 27/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 27/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
891 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 20/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
163 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 02/04/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019030 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 27/02/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 25/05/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 15/10/2020 הורדה