201-0975375

מזרעה תעשיה ומלאכה

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה של אזור תעשייה קלה ומלאכה מאושרת

עיקרי הוראותיה


לפי 62א (א) (2): הרחבת דרך והארכתה הרחבת דרך מס' 8 מ-13 ל-16 והארכת דרך קיימת כדי ליצור דרכים פנימיות.
לפי 62א (א) (5): קביעת הוראות בינוי הנחיות לחזות מבנים ופיתוח המגרשים.
לפי 62א (א) (4א): קביעת גובה בנייה הגדלת גובה מבנים מ-9 מ' ל-10 מ' ותוספת קומות מרתף.
לפי 62א (א) (4): שינוי קווי בניין הקטנת קווי בנין וקביעת תנאים לקו בניין אפס.
לפי 62א (א) (15): הוספת שטחי שירות תת קרקעיים תוספת מרתפים לחניה.
לפי 62א (א) (6): שינוי חלוקת שטחי בניה חלוקת השטח למגרשים וקביעת זכויות בניה בכל מגרש.
לפי 62א (א) (7): קביעת גודל מגרש מזערי
לפי 62א (א) (1): איחוד וחלוקה חלוקת השטח למגרשים וקביעת זכויות בניה בכל מגרש.

דברי הסבר


התכנית מבוססת על תכנית מס' ג/13161. התכנית מוסיפה דרך פנימית ובהמשך לתהליך שיתוף ציבור, הוחלט לחלקת את השטח לתמהיל של מגרשים בגדלים שונים כדי ליצור אפשרויות למגוון מפעלים ועסקים מקומיים, קטנים ובינוניים, למצוא פתרון מתאים לצרכיהם.

הוראות התכנית כוללות התייחסות מיוחדת לחזות המבנים במיוחד לחזית לאורך דרך מס' 8 ושטחי הציבור האזור המגורים לאורכה. כמו כן השצ"פ בתא שטח 22 מגדיל את המרחק מהמגורים הקרובים.

כביש מס' 8 הורחב ל-16מ' רוחב כדי לאפשר נתיב חנייה, מדרכה ורצועת גינון בצד אזור התעשייה ומלאכה.

כביש מס' 11 יתפקד כמעבר תשתיות במקום הפרוזדור חשמל שסומן במצב המאושר. הנושא תואם עם חברת חשמל.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תחבורה וניקוז הורדה
בינוי הדגמת בינוי וחניה הורדה
תשתיות פרשה טכנית לנספח מים וביוב הורדה
מים נספח מים - תכנית תנוחה למערכת מים הורדה
מים נספח מים - מפה כללית למערכת המים הורדה
ביוב נספח ביוב - פמה כללית למערכת הביוב הורדה
ביוב נספח ביוב - תכנית תנוחה למערכת ביוב הורדה
מצב מאושר רקע תכנוני קיים הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום ע"י המודד_הפקדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/04/2023 12 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/06/2022 5 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 1031 שכונה צפונית מזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 17933 הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון החלפה צפייה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 23/04/2023 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 23/04/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 23/04/2023 הורדה