אג/ מק/ 8260/ 052

שינוי קווי בנין , מגרש 75, הרחבה ב', מטולה

מטרת התוכנית


שינוי קווי בנין והסדרתם בהתאם למצב הקיים בשטח

עיקרי הוראותיה


שינוי קוויבנין הקבוע בתוכניתג/ 8260 .

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/10/2015 תאריך פרסום: 28/10/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7134. עמוד: 748. שנה עברית: התשעו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/02/2015
פרסום להפקדה ברשומות 03/02/2015 תאריך פרסום: 03/02/2015. מס' ילקוט פרסומים: 6981. עמוד: 3308. שנה עברית: התשעה . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 042 איחוד מגרשים בהסכמה ו שינוי קווי בנין, מטולה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 03/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה