אג/ מק/ 8260/ 042

איחוד מגרשים בהסכמה ו שינוי קווי בנין, מטולה

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין,

עיקרי הוראות התכנית :-
- איחוד מגרשים 72 ו- 73 וחלוקתם מחדש .
- שינוי בקווי בנין .

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/08/2009 תאריך פרסום: 31/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5993. עמוד: 5547. שנה עברית: התשסט . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות 30/03/2009 תאריך פרסום: 30/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5936. עמוד: 3150. שנה עברית: התשסט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 052 איחוד מגרשים בהסכמה ו שינוי קווי בנין, מטולה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 26/05/2009
פרוטוקול הורדה