261-0802280

איחוד וחלוקה ללא הסכמה - כאוכב אבו אלהיגא

מטרת התוכנית


הסדרת מסגרת תכנונית וקניינית לצורך הנפקת היתרי בנייה.

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
2. הוספת שטח 50 מ"ר או 7% הגדול מבניהם למגרשים בתא שטח מס' 19-56 (מגרשים קקל).
3. הוספת יחידת דיור למגרשים בתאי שטח מס' 19-29,37-42,55 (מגרשים קקל שגודלם מעל 800 מ"ר).
4. העלאת גובה מבנה מקסימלי.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת בכאוכב אבו אל-היג'א בכניסת הכפר מצד המערבי.

מטרת התכנית
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
העלאת גובה מבנה מקסימלי.
תוספת זכויות בניה ו יח"ד לשטחי הקקל הנובע כפיצוי עקב הפרשת יתר בשטח הקקל משטחיים פרטיים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 226 יח"ד +213 יח"ד +13 יח"ד
מגורים (מ"ר) 38,476 מ"ר +36,437 מ"ר +2,039 מ"ר
מסחר (מ"ר) 1,563 מ"ר +1,560 מ"ר +3 מ"ר

מקום התוכנית


כאוכב אבו אל-היג'א, בכנסת הכפר מצהד מערבי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה חוות דעת. הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון. הורדה
חלוקה לתאי שטח נספח חלוקה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר. הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/04/2022 32 23
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 10/12/2020 32 23
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/09/2020 20 15
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/09/2020 20 15
פרסום להפקדה ברשומות 02/09/2020 תאריך פרסום: 02/09/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9090. עמוד: 8704. שנה עברית: התשף . 20 15 צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11158 כאוכב מרכז החלפה צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב החלפה צפייה
תוכנית ג/ 21296 שכונת מגורים-כאוכב צפון מערב אזור 2/ב', כאוכב אבו אלהיג'א החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020041 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 10/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/04/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/09/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 31/01/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 03/09/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 31/01/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 03/09/2020 הורדה