ג/ 18513

הר צפיה - מטולה

מטרת התוכנית


שינוי ייעוד של קרקע מייעודים קודמים עפ"י ג/ 9239 וג/ 11082 לשטחי מגורים, לאירוח כפרי, למלונאות מסוגים שונים, מבני ציבור ומקרקע חקלאית לשטח לתכנון בעתיד שיהווה המשך לשטחים המתוכננים במסגרת תכנית זאת במתחם המתוכנן.
התוויה של דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור ולשימושים מסחריים שטחי תעסוקה ותיירות ושטחים למתקנים הנדסיים.
צמצום רצועה לתכנון של דרך אזורית מס' 886 מ-300 מ' ל- 248 מ' בהתאם להוראות תמ"א 3.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה :
קביעת צפיפות.
קביעת מרוחי בניה.
קביעת גובה בנינים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
הרחבת/ התוית דרכים.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון : דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל , גז , וכו.
קביעת השלבים והתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 918 חדר +3,299 חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 52,598 מ"ר +207,754 מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 8,086 מ"ר +525 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 147 יח"ד +182 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 30,061 מ"ר +16,788 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 4,868 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 1,307 מ"ר +200 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום גליון 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום גליון 3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום גליון 2 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
חלוקה ורישום הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח נוף הורדה
נספח נוף הורדה
נספח נוף הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/06/2012 תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4692. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/05/2012 תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/05/2012
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 17/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/02/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות 18/07/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית 21/06/2011
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 11/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות 10/04/2011 תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 3597. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 18/03/2011 תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה 21/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/12/2009
קבלת תכנית 11/10/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ב תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפון- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 005 שיוני מיקום מבני ציבור ושצ"פ - הר צפיה, מטולה פירוט צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 013 שינוי בהוראות קווי בנין הקבוע בתכנית ג/ 8260, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11082 מעבר הגבול מטולה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9239 אזור תיירות ונופש, מטולה - הר הצפיה, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 029 שינוי יעוד ממגורים להרחבת שצ"פ, מטולה פירוט צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 259-0719856 הר צפיה - מטולה שינוי
תוכנית ג/ 19716 הר צפיה - מטולה שינוי צפייה
תוכנית 259-0964866 הר צפיה - מטולה שינוי
תוכנית 259-0837401 הר צפיה - מטולה החלפה
תוכנית תא/ 11/ 09/ 22788 הר צפיה - מטולה עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 18/07/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 07/07/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
461 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
461 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 21/12/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 12/02/2012 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/04/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 01/03/2011 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת חשמל ישולה קמבליס
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן רוזנפלד
3 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד ריאד אבו סעדה