אג/ מק/ 8260/ 005

שיוני מיקום מבני ציבור ושצ"פ - הר צפיה, מטולה

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה של מגרשים לפי סעיף 62א(א)1 לחוק, לשם
התאמת המגרשים לביצוע התשתית בפועל וכן שינוי הוראות
בקו בנין הקבוע בתכנית ג / 8260 .

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 03/01/2000
פרסום לאישור ברשומות 03/01/2000 תאריך פרסום: 03/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4839. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 24/02/1999 תאריך פרסום: 24/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4731. שנה עברית: התשנט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19019 שיוני מיקום מבני ציבור ושצ"פ - הר צפיה, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19716 שיוני מיקום מבני ציבור ושצ"פ - הר צפיה, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18513 שיוני מיקום מבני ציבור ושצ"פ - הר צפיה, מטולה פירוט צפייה