ג/ 18898

שנוי יעוד מתעשיה לדרך ע"ש מחמוד נחלה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הסדרת מצבו של דרך הגישה הקיים
הסדרת מצבו של המבנה הקיים על מנת לקבל היתרים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 06/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה 16/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/06/2010
קבלת תכנית 13/05/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/08/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה