גא/ מק/ 09/ 39

שינוי הוראות קווי בנין, כאוכב

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בנין עבור מגרש 101 בהתאם למסומן בתשריט.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/08/2011 תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5872. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 17/11/2010 תאריך פרסום: 17/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 1137. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/11/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11158 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 03/11/2010
פרוטוקול הורדה