ענ/ 477/ ב

גן אירועים תל אלמרח

מטרת התוכנית


א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת גן אירועים והסדרת פעילות נופש וספורט במתחם.
ב. הקצאת קרקע לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור ספורט ונופש.
- קביעת הוראות בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 4,288 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 3,313.4 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה צפונית בכפר עארה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 24/03/2010 תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2381. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 12/03/2010 תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/02/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית 21/10/2009
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות 03/09/2009 תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5569. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/08/2009 תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 09/08/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/08/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה 12/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/08/2008
קבלת תכנית 02/07/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 477 שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח פרטי משולב - פארק משחקים, עארה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 399-0138107 גן אירועים תל אלמרח שינוי
תוכנית 354-0388587 גן אירועים תל אלמרח שינוי
תוכנית 354-0550228 גן אירועים תל אלמרח שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 21/10/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 01/04/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 12/11/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/02/2010 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/08/2009 הורדה