גנ/ 16307

מפעל עיבוד אבן ושיש - אברהים פארס ובניו , מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי ייעוד השטח החקלאי לתעשייה ומלאכה (להקמת מפעל עיבוד אבן ושיש)

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 1,469 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/11/2008 תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 336. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/09/2008 תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 25/08/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 14/04/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 25/12/2007 תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות 27/11/2007 תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 758. שנה עברית: התשסח . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה 16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/06/2006
קבלת תכנית 25/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21741 מפעל עיבוד אבן ושיש - אברהים פארס ובניו , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 מפעל עיבוד אבן ושיש - אברהים פארס ובניו , מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/06/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 14/04/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 16/09/2008 הורדה