תתל/ 4/ 14

מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע

מטרת התוכנית


מטרות התכנית
התווית מסילת ברזל מאופקים ועד באר שבע (מבואה צפונית).
ייעוד שטחים למסילת ברזל ולדרכים.
הטלת מגבלות בניה ופיתוח על שטחים הסמוכים למסילה המוצעת.
הסדרת מפגשים בין מסילת ברזל לדרך.
קביעת הוראות תכנון ועיצוב וקביעת שטחי בניה לתחנת אופקים.
קביעת הוראות ועקרונות לתכנון ולעיצוב אדריכלי של מבני דרך ומעברים.
קביעת הוראות ועקרונות לתכנון והבטחת השיקום הנופי.
קביעת אמצעים לצורך מיתון השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ואיכות החיים.
קביעת הוראות בדבר ביצוע דרכים חקלאיות ומעברים חקלאיים.
הגדרת תכולתם של מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע.
קביעת שלביות ביצוע.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


תוואי המסילה עובר בשטחי העיר אופקים ובשטחי המועצות האזוריות: שער הנגב, שדות נגב, מרחבים ובני שמעון בסמוך לישובים: אופקים, בטחה, גילת והמוסד החינוכי אשל הנשיא.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב קיים הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר לועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 17.8.15 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 07/02/2006
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 07/02/2006
פרסום לאישור ברשומות 07/02/2006 תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. שנה עברית: התשסו . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 15/01/2006
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 21/11/2005
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 26/08/2005 תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 18/04/2005
התכנית פורסמה להערות והשגות 18/04/2005
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא נדרש תסקיר 13/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/05/2004
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 02/05/2004
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 12/03/2004 תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2004. עיתון: כל אל ערב.
קבלת תכנית בות"ל 20/08/2003

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 130 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע שינוי
תוכנית ד/ 23/ 02/ 101/ 26 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות צפייה
תוכנית 23/ 02/ 101/ 25 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות צפייה
תוכנית 51/ 02/ 539 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות צפייה
תוכנית 601-0451708 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות
תוכנית תתל/ 18/ ג מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות
תוכנית 609-1162882 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות
תוכנית 7/ 02/ 305/ 56 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות
תוכנית 607-0860031 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות
תוכנית 7/ 03/ 486 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע אישור ע"פ תת"ל

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015008 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 07/09/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015007 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 17/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014009 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 28/07/2014
פרוטוקול הורדה
2012019 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 10/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012014 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 02/07/2012
פרוטוקול הורדה
2009004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 27/04/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 21/07/2008
פרוטוקול הורדה
2008002 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 25/02/2008
פרוטוקול הורדה
2006004 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 19/06/2006
פרוטוקול הורדה
2005007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 21/11/2005
פרוטוקול הורדה
2005002 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 21/11/2005
פרוטוקול הורדה
2005006 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/09/2005
פרוטוקול הורדה
2005001 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 19/09/2005
פרוטוקול הורדה
2005004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/06/2005
פרוטוקול הורדה
2005003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/04/2005
פרוטוקול הורדה
2005003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/04/2005
פרוטוקול הורדה
2005003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/04/2005
פרוטוקול הורדה
2004003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 01/03/2004
פרוטוקול הורדה
2004002 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/01/2004
פרוטוקול הורדה