ג/ 15154

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה

מטרת התוכנית


מטרות התכנית
שנוי יעוד השטח בגוש 19691 ח"ח 15 וגוש 19690 ח"ח 25 ו-36 משטח חקלאי לשטח מגורים, דרכים ושטח פרטי פתוח

עיקרי הוראות התכנית
שנוי יעוד השטח בגוש 19691 ח"ח 15 וגוש 19690 ח"ח 25 ו -36 משטח חקלאי לשטח , דרכים ושטח פרטי פתוח

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 11/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/01/2005
קבלת תכנית 09/12/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11455 שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11722 שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה