ג/ 11455

שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים

מטרת התוכנית


שינו יעוד החלקה 20 בגוש 19691 מאזור חקלאי
לאזור מגורים ב' קביעת הוראות וגבולות בניה הקצאת שטח הדרכים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 25/07/2000 תאריך פרסום: 25/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4904. עמוד: 4311. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/07/2000 תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/06/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות 14/03/2000 תאריך פרסום: 14/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4863. עמוד: 2924. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/02/2000 תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/02/2000
החלטה בדיון בהפקדה 28/10/1999
קבלת תכנית 09/08/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20721 שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17335 שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18336 שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15154 שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12653 שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20910 שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת חשמל לישראל