ג/ 20721

תכנית מתאר פסוטה

מטרת התוכנית


יצירת פתרונות לתוספת מגורים של 400 יחידות דיור מעבר לקיים בתכניות מאושרות, כמענה לגידול הצפוי של אוכלוסיית הישוב לכ- 3,700 תשובים בשנת 2020, ובאופן שיאפשר פתרונות לכלל התושבים, בני דור ההמשך, אוכלוסיות ייחודיות וחסרי קרקע.
פיתוח היישוב תוך התחשבות במרקם הבעלויות ופוטנציאל המימוש הריאלי של הקרקע בטווח התכנון.
שיפור הנגישות בתוך היישוב להולכי רגל ורכב, יצירת מערך דרכים היררכי ובהיר ופיתוח מערכות תשתיות מתאימות לגודל האוכלוסייה החזוי, תוך שמירת האופי הכפרי, התאמה למרקם הבנוי ולסביבה.
מתן פתרון לשטחי ציבור נדרשים, בהיקף העולה על הנדרש לשנת היעד והנותן מענה לאוכלוסייה דל כ- 4,800 תושבים (כ- 75% מקיבולת התכנית).
יצירת הזדמנויות לפיתוח תיירותי.
שמירה על נכסים קיימים בעלי ערך תרבותי והיסטורי ויצירת אפשרות לפיתוח תיירותי שלהם.
הסדרת מטרדים סביבתיים קיימים.
הרחבת הישוב תוך שמירת האופי הכפרי הנופיות והשתלבות מירבית בסביבה, שמירת מאפייני הנצפות של הישוב.
פיתוח כלל השטחים הפתוחים בישוב, הסמטאות והצירים להולכי רגל כמערכת אחת רציפה. והמשכית.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, למסחר ולמבני ציבור, לתיירות ולדרכים.
קביעת מדיניות פיתוח עפ"י מתחמים.
קביעת התכליות המותרות לכול יעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה - צפיפות, מרווחי בנייה, גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ופיתוח.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת הנחיות שימור.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מקום התוכנית


הישוב פסוטה שוכן בחלקו הצפוני של מרכז הגליל העליון, בגובה 650-500 מטר מעל פני הים, ע"ג שלוחה המשתפלת אל נחל בירנית בצפון ונחל כזיב בדרום

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 20/03/2013
קבלת תכנית 08/01/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11269 אזור מגורים א' שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11455 שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11722 שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13270 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 3862 תכנית מפורטת מצפה מנות שינוי
תוכנית ג/ 5887 תקון דרכים בהתאם למצב הקיים -פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6675 ביטול דרך להולכי רגל - פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12653 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב' שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/03/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה